·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Voramar

L'AMPA


L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) de Voramar és una associació que té com a principal objectiu promoure la participació dels pares dels alumnes a la comunitat educativa de l’escola i detectar i canalitzar les inquietuds globals dels pares amb la finalitat de fer aportacions de millora global de l’escola.

L’AMPA de l'escola, organitza i s’encarrega de l’organització d’activitats extraescolars i d’estiu que s’integren en el funcionament habitual de l’escola.

Des de l’Ampa es promouen un seguit d’activitats que són molt importants, com ara:

 -Promoure la participació dels pares en el Consell Escolar

 -Promoure i realitzar activitats esportives, culturals i artístiques

 -Fer un seguiment dels menús i organització del menjador

 -Organitzar i promoure projectes globals que afecten a l'escola: Agenda21, Camins Escolars,...

 -Organitzar les activitats extraescolars, colònies i casals d’estiu

 -Canalització de propostes de pares i mares vers el Consell Escolar

En el marc de l'organització de l'escola existeix una Comissió de Coordinació AMPA-ESCOLA per tal d'assegurar que tot allò que es realitza té coherència amb el projecte d'escola.

Podeu obtenir més informació sobre l’AMPA de Voramar en el següent vincle:www.ampavoramar.cat