·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Projecte Educatiu

L'EDUCACIÓ EN VALORS


En sintonia amb el caràcter propi de l’escola, Voramar impulsa un Pla d'acció de pastoral i d'educació en valors que esdevé, a través de les seves activitats un instrument que contribueix a desenvolupar en els nostres alumnes la solidaritat, la cooperació, la cultura de la pau, el respecte pels drets humans, l’acceptació de la diversitat, el respecte per l’entorn i el medi ambient, la sostenibilitat, la col•laboració amb realitats desafavorides, com a valors integrats dins del marc educatiu de l’escola.

Accions 

Les accions de formació en valors es desenvolupen en dos àmbits:

1. Dins l’horari lectiu es desenvolupen les activitats comunes i obligatòries de la dinàmica de l’escola. Correspon una tasca de totes les persones implicades en el centre, ja que passa pel testimoni de coherència personal de tots i cadascun dels protagonistes de l’acció educativa.

2. La acció escolar optativa, com a una oferta a presentar als alumnes, que voluntàriament ho desitgin. És una proposta engrescadora centrada en el viure experiències que facin descobrir els valors de solidaritat, compartir, de respecte i de fer grup. Aquests grups s’ofereixen com un camí d’amistat que ajudi, els qui en formen part, a créixer com a persones, obertes i compromeses amb els altres i amb el món.

Objectius

-Desvetllar la dimensió interior, és a dir, el conreu de la intel•ligència espiritual, entesa en un sentit ampli i plural.

-Educar en el compromís ètic, basant-nos en la proposta de valors humans i universals (respecte dels drest humans, la plau, la sostenibilitat, la solidaritat, la convivència, la pluriculturalitat,...)

-Transmetre una cultura religiosa integral, global i contextual. Conèixer la història de les principals religions de la humanitat.

-Fomentar el voluntariat a través de trobades, fora de l’horari lectiu per tal que de forma distesa i amena s’abordin problemàtiques actuals de la nostra societat

-Fer grup, entre nois/noies i joves de l’escola i de la mateixa edat, a fi de compartir experiències, fer-se preguntes i reflexionar junts sobre temes importants, per entendre i afrontar la vida, més enllà de la rutina i del consum i per anar descobrint la dimensió espiritual de cada persona.

-Assumir el compromís de treballar per a la construcció d’un món més just.

Us deixem un vídeo fet pel nostres alumnes sobre una de les activitats que es fan en l'àmbit de la formació en valors i que mostra la tasca de voluntariat que fan els nostres alumnes d'ESO: Vídeo voluntariat -ROSVAL