·  TEL. 932 251 324 · EMAIL info@voramar.cat
 · 

Activitats

ESPORTIVES


Voramar, té una llarga tradició esportiva. Des dels seus inicis, l’esport es considera una activitat essencial en l’educació i formació dels alumnes, contribuint a impulsar valors necessaris per a la seva formació integral.

L’activitat esportiva de l’escola parteix del seu origen i tradició i va orientada a garantir un esport de base a l’alumnat de l’escola al llarg de la seva escolarització al Voramar.

Objectius

Voramar aposta per desenvolupar, a través de la pràctica d’un esport de qualitat, uns valors educatius, que en equilibri amb l’activitat física esportiva  contribuexin  a l’educació integral de l’alumnat.

L’escola, té com a principals objectius de la seva activitats esportiva, el treballar per tal que els esportistes de Voramar siguin capaços de:

-Que s’acceptin tal i com són, amb les seves capacitats i limitacions.

-Tinguin respecte pels demés, companys i companyes, components dels equips contraris, entrenadors, arbitres, etc.

-S’integrin de forma socio-afectiva dins del grup/equip.

-Tinguin respecte i cura del material i instal.lacions que s’utilitzen per a la pràctica de l’esport, tan les de la pròpia escola com les que es visiten.

-Tinguin cura del propi equipament esportiu i es responsabilitzin del mateix per tal que sempre estigui disponible quan es requereix.

-Valorin el treball en equip, com a aspecte essencial per a fomentar la participació de tots els membres de l’equip.

-Sàpiguen conduir la seva competitivitat aprenent a guanyar i a perdre, a respectar les normes del joc i de l’esportivitat.

-Assoleixin un nivell tècnic adequat a l’edat de l’esport que practica, considerant les característiques de cada nen i nena.

-Desenvolupin hàbits higiènics derivats de la pràctica de l’esport.

Oferta d’activitats esportives

L’escolarització al Voramar ofereix l’oportunitat a tot l’alumnat de fer un dels esports que formen part de l’oferta esportiva de l’escola.

-Iniciació esportiva

Aquesta activitat  té com a objectiu despertar l’interès dels nens i nenes per a la pràctica esportiva. De forma lúdica els nens i nenes practiquen i aprenen diferents esports per tal d’afavorir el criteri de decisió a l’hora de triar un esport quan són més grans.

-Bàsquet

L’escola té una llarga tradició en l’ensenyament del bàsquet i actualment compta amb un bon grup d’alumnat que pràctica de forma habitual aquest esport. Els esportistes, participen amb l’escola, en funció de les diferents categories en les competicions del Consell Escolar Esportiu de Barcelona i en la Federació Catalana de Basquet.

-Handbol

Voramar compta amb més de deu equips de diferents categories masculines, competint en el Consell Escolar Esportiu de Barcelona i en la Federació Catalana de Handbol.

-Escacs

Els escacs són un joc de tauler de naturalesa recreativa i competitiva per a dos jugadors. Els escacs són un dels jocs més populars del món, practicat per milions de persones en torneigs (d'aficionats i professionals), clubs, escoles, a través d’Internet, etc.

Aquest esport desenvolupa habilitats i capacitats de gran importància en els nens i nenes: atenció i concentració, capacitat d’anàlisi, de memòria, presa de decisions, creativitat, imaginació, raonament lògic, control emocional, empatia, etc.

-Curses d'orientació

L’orientació és un esport que poden practicar tots els membres de la família. A totes les curses

hi ha mapes i circuits de diferents nivells, des dels més senzills d’iniciació per als petits o els adults que comencen, fins als circuits més complicats per als experts, on l’ús de la brúixola és fonamental. D’aquesta forma tothom té un circuit a la seva mida.

Una cursa d’orientació es pot prendre com un agradable passeig o bé com una activitat atlètica competitiva. Combina l'estratègia i l'exercici físic en un entorn a l'aire lliure i estimula la concentració i les ganes de superar-se.

Consisteix en realitzar un recorregut en el que el participant ha de passar per uns punts de control, marcats en el mapa en el mínim temps possible. Els controls són fites , de color blanc i taronja i cal fer el recorregut en l’ordre que t'indica el mapa. El recorregut es pot fer individualment o en parelles, únicament amb l' ajuda del mapa i la brúixola.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

 

 

 

 

 

El paper dels esportistes

L’objectiu fonamental dels esportistes ha de ser el de formar-se com a persones mitjançant la pràctica de l’esport.

Tots els esportistes han de:

-Assistir als entrenaments i competicions, participar en les activitats acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris establerts i el material esportiu .

-Respectar els entrenadors i a la resta de companys de l’equip, sent un tret fonamental de l’esportista en el seva estada a l’Escola.

-Comunicar l’absència als entrenaments i competicions al seu entrenador com a compromís de responsabilitat.

-Utilitzar en cada moment concret l’equipament i indumentària esportiva corresponent.

-Sempre que les instal.lacions ho permetin, dutxar-se després dels entrenaments i partits per una qüestió higiènica. Tenir una bona imatge, neta i acurada és primordial.

-Tenir un comportament responsable, tant en competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als arbitres i al públic en general.

El paper dels pares, mares i famílies

Els pares/mares dels esportistes, són una part molt important i necessària pel correcte funcionament dels esports de l’Escola pe tal de poder assolir els objectius educatius i esportius fixats.

En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fill a l’Escola, adquireixen els següents compromisos:

-Procurar l’assistència dels seus fills/es a tots els entrenaments i competicions i participar en les activitats acordades en el calendari esportiu de l’Escola, respectant els horaris establerts i amb el material esportiu indicat prèviament per l’Escola.

-Tenir un comportament responsable i exemplar, tant en els entrenaments, com en la competició, mostrant en tot moment el respecte i la educació propis de la filosofia que promou l’Escola.

-Evitar dirigir-se als entrenadors o esportistes realitzant comentaris tècnics o tàctics durant el transcurs d’entrenaments i competicions, aquesta funció recau en els entrenadors.

-Procurar afavorir la participació activa dels seus fills/es (esportistes) animant i aplaudint qualsevol actuació, per insignificant que aquesta sembli.

-Qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers al funcionament de l’activitat ha de dirigir-se al seu entrenador/a o bé al coordinador de l’esport en concret o al Coordinador d’Esports de l’escola.

-Assumir la decisió de la coordinació i de l’entrenador en relació a l’elecció d’equip, entrenador, participació o posició tàctica en els partits.

-No entrar en  zones esportives com el terreny de joc, vestuaris o banquetes, tant als entrenaments com als partits.

Instal.lacions

A l’actualitat, Voramar, disposa de les següents instal.lacions esportives per a la pràctica de l’esport:

-Pati: pati-pista habilitada per a la pràctica esportiva del bàsquet d’uns 320 m2.

-Pista: pista habilitada per a la pràctica esportiva del bàsquet i handbol d’uns 570 m2.

-Annex: pista habilitada per a la pràctica esportiva del bàsquet i handbol d’uns 220 m2.

-Pati de parvulari a la tercera planta de l’edifici principal d’uns 330 m2. Aquest espai permet realitzar l’activitat d’iniciació esportiva.

-Gimnàs d’uns 300 m2 on es realitza part de l’activitat d’iniciació esportiva.

A més els entrenaments dels equips a partir de preinfantil (1r d’ESO) de handbol i totes les competicions de Handbol es fan en els pavellons de l’ASME a Sant Martí. Així mateix, els equips de cadat, sènior i júnior de bàsquet desenvolupen la seva activitat al pavelló de la Mar Bella

L’equip d’esports de l’escola:

Tot l’equip de coordinadors, monitors i entrenador que col.labora en l’activitat esportiva de l’escola té la titulació adequada per a poder fer les seves funcions.

-El coordinador d’esports

 És el màxim responsable de l’àrea esportiva de l’Escola. Li correspon l’organització i proposta de totes les activitats esportives que es realitzin, vetllant per la coordinació i seguiment.

Aquesta tasca estpa assumida per la Coordinadora d'activitats no lectives de l'escola: Eulàlia Giol Masjuan

-El cordinador de bàsquet i el cordinador de handbol

Conjuntament amb el Coordinador d'activitats no lectives els correspon portar a terme la programació i el seguiment de les activitats esportives, coordinant l’execució material del projecte esportiu en el marc dels entrenaments i els partits dels diferents equips.

Coordinador de bàsquet: J.Maria Casanovas (Eloi)

Coordinador de handbol: Raul Torres Peinado

-Els monitors i entrenadors

Són els responsables de cada equip o grup i atès el caràcter educatiu de l’esport, actuent com a tutors/es desenvolupant una tasca tècnica i educativa, donant les explicacions i els ensenyaments per tal que els esportistes creixin des del punt de vista esportiu i personal.

 -Els delegats

La figura del/a delegat/da recau de forma habitual en un pare o mare d’esportista de l’equip. Els Delegats dels equips són les persones encarregades de col•laborar amb l’entrenador per dur a terme les tasques logístiques de l’equip pròpies dels partits. A tots els efectes són representants de l’Escola en qualsevol partit que es disputi. 

Horaris

Els entrenaments es fan a partir de les 17:00 hores, un o dos dies a la setmana.

Les competicions són habitualment els divendres a la tarda a partir de les 17:00 o els dissabtes al matí.

Aquells alumnes que els seus pares o tutors han autoritzat la seva sortida de l’escola a les 17:00, i han de fer alguna activitat extraescolar o esportiva, sortiran de l’escola a les 17:00 i no entraran  de nou fins a l’inici de l’activitat.

Pels alumnes que els seus pares i tutors, han comunicat a l’escola que han de romandre a la mateixa fins l’inici  dels entrenaments, aquests alumnes aniran a la biblioteca o a l’aula d’estudi, fins a l’hora de l’entrenament.

Es demana a les famílies la màxima puntualitat als entrenaments i competicions esportives.

Equipament esportiu

Tots els i les alumnes que fan activitats esportives de bàsquet, handbol, iniciació esportiva i escacs, han de portar l’equipament esportiu de l’escola en totes les activitats i competicions que participin.

Iniciació esportiva,  escacs i categories de prebenjamins de hanbol i bàsquet: equipament escolar d’educació física, xandall, samarreta de màniga curta o llarga i pantalon curt.

Basquet i Handbol: Equipament esportiu específic de samarreta i pantalon curs i xandall. La samarreta de màniga curta o llarga que s’utilitza per a l’educació física és la que es fa servir per als entrenaments.

Vincles d'interès:

Consell de l'Esport Escolar de Barcelona

Federació Catalana de Basquetbol

Federació Catalana de Handbol

Família i Escola - Junts x l'educació - Hàbits saludables

 

Comandes d'equipació esportiva:

A la recepció de l'escola complimentant el formulari corresponent o a través d'Internet a través del qüestionari que hi ha en el següent vincle: https://goo.gl/forms/OUeJjpZOkUVzcCWm2

 

 

 

 


Arxius: